ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงนวัตกรรม ณ จังหวัดชิชูโอเกะและ จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒-๗ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ งาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
| ผู้เขียนข่าว Saisunee Donchai | อ่านข่าวทั้งหมด 407 ครั้ง