ขอเชิญร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญร่วม พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา นวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โถงอเนกประสงค์ อาคารเรียนรวม 1 (C1) 

กำหนดการ

เวลา 08.45 น.อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหาร พนักงานและนักศึกษา พร้อมกัน ณ บริเวณโถงอเนกประสงค์อาคารเรียนรวม 1
เวลา 09.00 น.

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธี ลงนามในสมุดลงนามถวายพระพร
- ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้บนธูปเทียนแพ
- ประธานวางพานพุ่มสักการะ
- ประธานอ่านประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ
- เพลงสรรเสริญพระบารมี
- เสร็จพิธี (พิธีการ)
- ผู้บริหาร พนักงานมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ลงนามถวายพระพร
* ตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรไปตลอดสัปดาห์

การแต่งกาย
     - ผู้บริหารและพนักงานมหาวิทยาลัย : ชุดปกติขาว/ชุดสูทมหาวิทยาลัย
     - นักศึกษา : ชุดนักศึกษาพิธีการ

  • 2717 ครั้ง