ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 พิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30 น. ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน (C5)

ผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะร่วมบริจาคสามารถบริจาคได้ตามช่องทาง ดังนี้

1. บริจาคเป็นเงินสด ณ ส่วนการเงินและบัญชี มฟล. อาคารสำนักงานบริหารกลาง(AD2)

2. เช็คสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา)”

3. ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา)” สั่งจ่าย ณ เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 00096

4. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา)” เลขที่บัญชี 672-0-30196-6

สำหรับช่องทางข้อที่ 2-4 ผู้บริจาคสามารถส่งเช็ค ธนาณัติ และเอกสารการโอนเงิน พร้อมด้วยชื่อ-ที่อยู่ที่ต้องการให้ มฟล. ออกใบเสร็จรับเงินได้ที่

     ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

     333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย

     จังหวัดเชียงราย 57100

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ #ส่วนพัฒนานักศึกษา มฟล. โทรศัพท์ 0-5391-6381-2 หรือ โทรสาร 0-5391-6380

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 713 ครั้ง