ราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๒,๔๕๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)

หมวดหมู่ข่าว: ประกาศราคากลาง

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 792 ครั้ง