สำนักวิชานิติศาสตร์ มฟล.จัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

             มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ผศ.ดร.รุ่ง ศรีสมวงษ์ คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ เป็นประธาน จัดโครงการนิติประเพณีรำลึก ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพรบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ในฐานะบินดาแห่งกฎหมายไทย ทั้งยังเพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้กับเยาวชนของชาติเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในวันรพี ที่อาคารพลเอกเภา สารสิน โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนกว่า 46 แห่ง เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ เป็นของนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนั้นในช่วงบ่ายยังมีกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายทักษิณานุปทานแด่พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ที่สำนักวิชานิติศาสตร์ อาคารสำนักวิชา E2  

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 620 ครั้ง