มฟล. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

              เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ โถงอเนกประสงค์ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามถวายชัยมงคล 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 441 ครั้ง