ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มฟล. จะจัดประชุมสรุปบทเรียน ‘จากทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงถึงปัญหาภัยพิบัติ: ชาวเชียงรายเรียนรู้อะไร’

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

             ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มฟล. ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มูลนิธิกระจกเงา เครือข่ายสุขภาพชาติพันธุ์ และโครงการสันติไมตรีไทย – ญี่ปุ่น (Japan Watch Project) จะจัดประชุมสรุปบทเรียน ‘จากทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงถึงปัญหาภัยพิบัติ: ชาวเชียงรายเรียนรู้อะไร?’ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ที่ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร Education Park (E-Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

            การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อถอดบทเรียนการทำงานอาสาสมัคร และการประสานงานให้ความช่วยเหลือในกรณีทีมหมูป่าอะคาเดมีและปัญหาภัยพิบัติในจังหวัดเชียงรายจากมุมมองของผู้เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่น และเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานอาสาสมัครในการจัดการปัญหาภัยพิบัติโดยใช้ข้อมูลจากฝ่ายญี่ปุ่นประกอบด้วย ตลอดจนเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อการทำงานอาสาสมัครในการสถานการณ์ภัยพิบัติ

              ทั้งนี้กิจกรรมในภาคเช้าจะมีการ อภิปรายหัวข้อ ‘บทเรียนงานอาสาสมัครและการให้ความช่วยเหลือทีมหมูป่าถึงการจัดการภัยพิบัติจังหวัดเชียงราย’ วิทยากร คุณณัฐพล สิงห์เถื่อน มูลนิธิกระจกเงา บทบาทของอาสาสมัครกับงานภัยพิบัติเชียงราย, อ.ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, อ.เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, คุณไพฑูรย์ นาคแท้ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย และ Mr. Shigeki Miyake Senior Representative JICA Thailand Office ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัชคุ คณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม 

             ส่วนภาคบ่าย จะมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นบทเรียนกรณีทีมหมูป่า จำนวน 5 กลุ่ม โดยวิธีการคละกลุ่ม ประเด็นการพูดคุยมี ดังนี้ บทบาทในฐานะอาสาสมัครในการให้ความช่วยเหลือทีมหมูป่า, บทเรียนในการทำงานอาสาสมัครและปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอต่อการทำงานอาสาสมัครในอนาคตหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาอีก โดยมี อ. ดร. นิอร สิริมงคล ดำเนินรายการ 

             นอกจากนี้ยังมีการสรุปประเด็นสำคัญจากการนำเสนอ โดย สืบสกุล กิจนุกร ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และประชุมระดมความคิดเห็นหัวข้อ ‘แนวทางการขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงรายมีแผนเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยพิบัติ’ ดำเนินรายการโดย สืบสกุล กิจนุกร และ อ.ดร. นิอร สิริมงคล

            จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มติดต่อ คุณปรีญาวัลย์ - ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ 0-5391-6667

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 881 ครั้ง