ศูนย์วิจัยเอเชียเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ มฟล. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 'Disaster Management: Lessons Learned from Japan to Thailand'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยเอเชียเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ มฟล. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ"Disaster Management: Lessons Learned from Japan to Thailand"ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30-16.30 น.ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-Park ชั้น 5 อาคาร M-Square มฟล.

To celebrate the 20th Anniversary of  Mae Fah Luang University and the 4th Anniversary of School of Social Innovation Asian Research Center for International Development (ARCID) has launched a series of public lectures/ seminars on East Asia in 2018. As a think tank conducting policy research on East Asian development, it has been organizing the lecture/ seminar series to highlight the development and security challenges of China, Japan, Korea and Southeast Asia. Prominent speakers have been invited to deliberate on the challenges at Mae Fah Luang University. 


To continue our lecture/ seminar series, a public seminar on Japan will be conducted according to the following program:  

12.30 pm. – 13.00 pm.     Registration

13.00 pm. – 13.15 pm.     Opening remarks by Professor Dr. Lee Lai To, 

                                             Director of Asian Research Center for International Development, 
                                             School of Social Innovation

13.15 pm. - 14.15 pm.      Professor Masayuki Noro, Institute of Disaster Area Revitalization, Regrowth
                                             and Governance, Kwansei Gakuin University
                                            "Disaster Management System in Japan: Lessons and challenges"

14.15 pm. - 15.15 pm.      Dr. Yoko Yoshitsubaki, Institute of Disaster Area Revitalization, Regrowth
                                             and Governance, Kwansei Gakuin University
                                             "Disasters and vulnerabilities"

15.15 pm. - 15.30 pm.      Break

15.30 pm. - 16.30 pm.      Dr. Wanwalee Inpin, Lecturer, School of Social Innovation, 
                                             Mae Fah Luang University
                                             “Thailand in Preparation for the Disaster”

(Moderator : Dr. Thanikun Chantra, Lecturer, School of Social Innovation, Mae Fah Luang University)


For more information, please contact Khun Yarinda at 0 5391 7137

 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 769 ครั้ง
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม