มหาวิทยาลัยหลุยส์เซียนา สหรัฐอเมริกา เยือน มฟล. หารือความร่วมมือวิชาการ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

            มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยน.ส.ศรีไพร พันธุ์เดช รักษาการแทนหัวหน้าส่วนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะจาก Louisiana State University at Alexandria สหรัฐอเมริกา ที่ได้ประสานขอเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือวิชาการระหว่างกัน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมส่วนต่างๆที่สำคัญของมหาวิทยาลัย

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 447 ครั้ง