ทูตอิสราเอล เข้าพบอธิการบดี มฟล. ขอหารือความร่วมมือวิชาการ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

           รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ต้อนรับเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย H.E. Mr. Meir Shlomo พร้อม ภริยา Mrs. Bracha Kookva-Shlomo ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ รวมทั้งหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต อาทิ การแลกเปลี่ยนบุคลากร การทำวิจัยร่วมกัน ซึ่งประเทศอิสราเอลมีความเชี่ยวชาญทางด้านการเกษตร เทคโนโลยี การบริหารจัดการน้ำ การศึกษาที่ดี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 

           ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ และสถานเอกอัครราชทูตฯ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน นอกจากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนบุคลากรอบรมในประเทศอิสราเอลแล้ว ยังส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติให้นักศึกษาผ่านการฉายภาพยนตร์จากประเทศอิสราเอล และเมื่อเร็วๆนี้ ยังได้จัดโครงการอบรมร่วมกันกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ในหัวข้อ Mass Casualties Incident Preparedness for Hospital’s Medical Team โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอิสราเอลนำเสนอผลงานที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในโรงพยาบาล การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุด้วย นับได้ว่า การมาเยือนครั้งนี้ เป็นการสานสัมพันธ์ที่มีอยู่และก่อให้เกิดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับทั้งสองประเทศในอนาคตด้วย

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 503 ครั้ง