ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2562 สาขาอายุรศาสตร์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562 ตามสาขาวิชาดังนี้

  • สาขาวิชาอายุรศาสตร์
    1. นายแพทย์ชัชวาล มูลสถาน
    2. แพทย์หญิงอธิษฐาน ตั้งเติมพงษ์

ดาวน์โหลด : ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาอายุรศาสตร์

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 1086 ครั้ง