ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนและลานจอดรถ บริเวณศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร อาคารหอพัก F๔ และอาคารกิจกรรมและโรงอาหาร D๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
| ผู้เขียนข่าว Tanaphol Suntornsuk | อ่านข่าวทั้งหมด 339 ครั้ง