รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วนาเวศน์ ครั้งที่ 2/2561

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวนาศรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ตำแหน่ง
  • พนักงานต้อนรับ จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงานสโตร์ จำนวน 1 อัตรา

การสมัครสอบคัดเลือก

 1. สมัครด้วยตนเอง 
  กรอกใบสมัครและรหัสตำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานและ ยื่นใบสมัครที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามวันทำการของมหาวิทยาลัย (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 08.00 – 16.00 น. ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561
 2. สมัครทางไปรษณีย์ 
  สั่งพิมพ์ใบสมัครและกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานแล้วส่ง EMS มาที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100 (สมัครงานสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้) 
  ประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยมหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมข่าวนี้

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 1729 ครั้ง