ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 32 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  • ราคากลาง [279.21 KB]
  • ร่าง TOR และ ร่างเอกสารประกวดราคา [3,594.92 KB]

 |   |  1101 ครั้ง