ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 32 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 451 ครั้ง