ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 'China and the Mekong Region in the New Era'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ศูนย์วิจัยเอเชียเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Asian Research Center for International Development- ARCID) สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "China and the Mekong Region in the New Era"

ในวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.- 11.30 น. ณ ห้องพวงชมพู อาคาร E-Park ชั้น 5

In conjunction with the 20th Anniversary of Mae Fah Luang University

Asian Research Center for International Development (ARCID) has launched a series of public lectures/ seminars on East Asia in 2018. As a think tank conducting policy research on East Asian development, it has been organizing the lecture/ seminar series to highlight the development and security challenges of China, Japan, Korea and Southeast Asia. Prominent speakers have been invited to deliberate on the challenges at Mae Fah Luang University.

 

To continue our lecture/ seminar series, a public seminar on China will be conducted according to the following program:
09.00 am. - 09.30 am. 
Registration
09:30 am. - 09.45 am.

Opening remarks by
Associate Professor Dr. Siriporn Wajjwalku, Dean of School of Social Innovation/

Professor Dr. Lee Lai To,
Director of Asian Research Center for International Development, School of Social Innovation

09.45 am. - 11.00 am. “China and the Mekong Region in the New Era”
by Professor Lei Zhuning, Deputy Director of Institute of Myanmar Studies and former Deputy Director of Institute of Southeast Asian Studies, Yunnan Academy of Social Sciences, China
11.00 am. - 11.30 am. Q & A

For more information, please contact Khun Yarinda at 0 5391 7137

 

  • 1403 ครั้ง