มฟล. จัดงาน MFU Internship & Job Fair 2018

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดงาน MFU Internship & Job Fair 2018 โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานี้เพื่อให้นักศึกษาและสถานประกอบการได้พบปะพูดคุยและเปิดโอกาสให้มีการรับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและสมัครงานกับสถานประกอบการโดยตรง โดยในปีนี้มีสถานประกอบการจำนวนมากที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาพิเศษ "20 ปี รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง" โดยตัวแทนรุ่นพี่ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนกับการทำงานแตกต่างอย่างไร การวางตัว การนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานสูงสุด เช่น คุณสิริวัฎฎ์ แก้วคำเลิศ พนักงานบริการภาคพื้น บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (สถานีเชียงใหม่) คุณเอกพงษ์ เต็มสิริมงคล ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล โรงแรมอนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน วิลล่า คุณศุภชัย ศรเพลัง ผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 2110 ครั้ง
ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา