ราคากลาง เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ประกาศราคากลาง
| ผู้เขียนข่าว Tanaphol Suntornsuk | อ่านข่าวทั้งหมด 234 ครั้ง