สำนักวิชาจีนวิทยา มฟล. ขอเชิญร่วมชมแสดงละครเวทีเรื่อง 'องค์หญิงกำมะลอ'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาจีนวิทยา กำหนดจัดการแสดงละครเวทีเรื่อง “องค์หญิงกำมะลอ” ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 – 20.00 น. (ประตูเปิด 17.30 น.) ณ หอประชุมสมเด็จย่า ดำเนินการแสดงโดยนักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยา โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมการแสดงฝึกการทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และทักษะในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีนด้วย ภายใต้โครงการศิลปวิชาการจีนวิทยา ครั้งที่ 3

     ละครเวที “องค์หญิงกำมะลอ” เป็นเรื่องราวมิตรภาพระหว่างเพื่อนรักสองคนที่ถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องสลับตัวกันด้วยเหตุจำเป็น เสี่ยวเยี่ยนจื่อ หญิงสาวสามัญชนที่ต้องมาสวมบทองค์หญิงเซี่ยจื่อเวย และใช้ชีวิตอยู่ในวังหลวงแทน

วันจำหน่ายบัตร : ตั้งแต่  17 กันยายน 2561 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
สถานที่จำหน่ายบัตร : อาคาร D1 หรือ www.facebook.com/SINOSHOW/
ราคาบัตร : 89 / 129 / 159 บาท

  • 7302 ครั้ง