มฟล. รับบริจาคโลหิลเนื่องใน 'วันมหิดล'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสภากาชาด จังหวัดเชียงราย รับบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล ณ อาคาร M-Square ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. มีผู้บริจาคโลหิต 187 ราย ได้โลหิตจำนวน 65,450 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 38 ราย บริจาคอวัยวะ 35 ราย และบริจาคร่างกาย 2 ราย

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 818 ครั้ง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน)