มฟล. จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันมหิดล

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ศ.เกียรติคุณ พลโท นพ.นพดล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561 โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หน่วยงานส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ แพทย์พยาบาล เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ ห้องโถงอเนกประสงค์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งวันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 478 ครั้ง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์