พิธีดำหัวอธิการบดี ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์..ปี๋ใหม่เมือง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีดำหัวประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดยเริ่มจากขบวนแห่มายังลานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อทำพิธีสักการะและสรงน้ำพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผู้แทนจากชุมชนโดยรอบ และจากหน่วยงานภายนอก จากนั้นผู้ร่วมงานเคลื่อนขบวนไปยังหอประชุมสมเด็จย่าเพื่อร่วมพิธีดำหัวอธิการบดี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง

ในโอกาสนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. ได้กล่าวแก่ผู้เข้าร่วมงานว่า ขอขอบคุณในน้ำใจไมตรีที่ทุกคนได้เข้ามาร่วมในพิธีที่มีความสำคัญของชนชาวไทยและของชาวล้านนา เชื่อทุกคนที่มางานในวันนี้มาด้วยความตั้งใจ มาด้วยความรู้สึกที่ดี ด้วยความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน ทั้งในฐานะส่วนตัวบุคคล และในฐานะของอธิการบดีซึ่งเปรียบเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย มีความยินดีที่มีโอกาสได้รับความรู้สึกอันดีและความปรารถนาดีอันนี้ไว้

“มฟล. ได้สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่มายาวนานนับแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ทั้งที่ถือปฏิบัติในแต่ละหน่วยงาน และในงานวันนี้ที่เป็นโอกาสรวมตัวของทุกหน่วยงาน ที่จะได้ดำหัวอธิการบดี ก็ขอชื่นชมที่ได้ยึดถือปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่งามนี้เอาไว้ ความเป็นอธิการบดีนั้นถือเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนมหาวิทยาลัย ในวันนี้ก็มาทำหน้าที่ทั้งในส่วนของบุคคลที่เป็นอธิการบดี และในส่วนของตัวแทนมหาวิทยาลัย ถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลที่ทุกคนได้มาร่วมกัน ตามหลักแล้วผู้ใหญ่ต้องให้พร อันหมายถึงการให้ความปรารถนาดีระหว่างกัน ดังนั้นขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจังหวัดเชียงรายและสากลโลก พระบารมีของพระธาตุดอยตุงเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ พ่อขุนมังรายมหาราช พระบารมีของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ได้ดลบันดาลประทานพร อำนวยพร ให้กับท่านที่มาชุมนุมกันอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ได้มีความสุขความเจริญ กระทำการสิ่งใดที่ดีที่ชอบ ก็ให้สำเร็จเสร็จสมความมุ่งหมายดั่งที่ประสงค์ทุกประการ อีกทั้งครอบครัวของท่านทั้งหลาย จงมีสุขสวัสดีมีชัยตลอดไป” อธิการบดี กล่าว

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 471 ครั้ง