มฟล. จัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ณ วันทรายมูล จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ณ วันทรายมูล ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภายในจังหวัดเชียงราย และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม โดยพิธีการเริ่มในเวลา 09.30 น. ประธานในพิธี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นประธานนำผ้ากฐินไปวางบนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานยกผ้ากฐินขึ้นประคอง ว่านโม 3 จบ กล่าวคำถวายผ้ากฐิน วางผ้ากฐินบนพานแว่นฟ้าแล้วยกประเคนพระสงฆ์ พร้อมด้วยเทียนปาฏิโมกข์ จากนั้นพระสงฆ์อปโลกน์และสวดกฐิน พระสงฆ์ครองผ้าไตร ประธานถวายเครื่องบริวารกฐินแด่พระภิกษุผู้ครองผ้ากฐิน ผู้เข้าร่วมพิธีถวายไทยธรรม ประกาศแจ้งยอดกฐิน พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ กราบลาพระประธาน กราบลาพระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี โดยในการถวายผ้ากฐินครั้งนี้ได้มีการรวบรวมปัจจัยจากศรัทธาวัดทรายมูลและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจำนวน 965,381 บาท เพื่อนำไปทำนุบำรุงวัดทรายมูล และสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุและสามเณรเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา 

ชมประมวลภาพได้ที่นี่

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 160 ครั้ง