ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการร้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร / อาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 20 ร้านค้า บริเวณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามประกาศลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้พิจารณารายละเอียดและคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการ ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมข่าวนี้

 

ประกาศผล [ 498.50 KB]

  • 3473 ครั้ง