สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ จัดการแข่งขันทำอาหาร MFU Junior Iron Chef ครั้งที่ 7

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการแข่งขันทำอาหาร MFU Junior Iron Chef ครั้งที่ 7 ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการครัวและห้องอาหาร ชั้น 4 อาคาร M Square โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสอบวัดผลนักศึกษาในรายวิชา Food Preparation and Culinarily Skills ซึ่งนักศึกษาทั้งหมด 20 ทีม ต้องรังสรรค์เซ็ทอาหารภายใต้โจทย์ Harmony of East and West หรือการผสมผสานอาหารตะวันออกและตะวันตก ซึ่งในงานนี้ทางสาขาวิชาฯ ได้รับเกียรติจากเชฟมืออาชีพจากสมาคมพ่อครัวเชียงใหม่ จำนวน 3 ท่าน มาเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร่วมกับบุคคลากรและนักศึกษารุ่นพี่ที่เคยได้รับรางวัลการแข่งขันทำอาหารระดับประเทศมาแล้ว

 

ที่มา : สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 669 ครั้ง
สำนักวิชาการจัดการ