เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย พบ อธิการบดี มฟล. หารือแนวทางร่วมมือวิชาการ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) และผู้บริหารให้การต้อนรับ H.E. Mr. Jacques Lapouge เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ และเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาสาธารณรัฐฝรั่งเศสและ มฟล. ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ความสนใจหลักสูตรระดับปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง อุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการของมหาวิทยาลัยฯ  รวมถึง การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การจัดบรรยายพิเศษที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่และเผยแพร่ความรู้ให้กับคนไทย การร่วมมือในอนาคตจะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ที่กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศต่อไป

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 410 ครั้ง