สำนักวิชานิติศาสตร์ ร่วมสำนักงานคดีค้ามนุษย์ อบรมนักศึกษา ‘การค้ามนุษย์รูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ’

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

สำนักวิชานิติศาสตร์ ร่วม สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการอบรมให้ความรู้กับนักเรียนและนักศึกษาเพื่อหยุดการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ในหัวข้อ ‘การค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ’ ทั้งเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ห้อง 101 อาคารเรียนรวม 3 เวลา 10.00-12.00 น. โดยมี ผศ. ดร. รุ่ง ศรีสมวงษ์ คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ เป็นประธาน ร่วมกับนางจตุพร แสงหิรัญ อัยการพิเศษฝ่ายยุทธศาสตร์และฐานข้อมูลคดีค้ามนุษย์ หัวหน้าโครงการ วิทยากรจากสำนักงานอัยการสูงสุด จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และจาก โครงการ HUG Project 

ิ          เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจถึงรูปแบบของอาชญากรรมสมัยใหม่ ป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อและลดเหตุอาชญากรรมของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ทั้งยังเน้นให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบถึงช่องทางในการติดต่อ การขอรับความช่วยเหลือ ตลอดจนได้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตน

          ทั้งนี้เนื้อหาในการอบรมที่วิทยาการได้เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบว่า การค้ามนุษย์ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปโดยคนร้ายใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการล่อลวงให้ผู้ที่ขาดความรู้ได้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง การเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีปิดบังตนเองแสดงตนว่าเป็นคนอื่นให้เข้าใจผิด หรือการหลอกให้แสดงภาพลามกอนาจารแล้วถูกคนร้ายแอบบันทึกไว้ไปแสวงหาประโยชน์ กลุ่มเป้าหมายของคนร้ายเป็นนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคมและเป็นการยากในการสืบสวนสอบสวนหาตัวคนร้าย โดยคนร้ายสามารถทำรายได้จำนวนมาก อาชญากรรมจึงยิ่งทวีความรุนแรงและแพร่หลายมากขึ้น 

“มีความเสี่ยงที่ทำให้คนร้ายเข้าถึงตัวเองหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ จากกิจกรรมที่ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปจากการใช้อินเตอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการแชร์โลเคชั่นสถานที่พักอาศัย โพสต์สเตตัสบอกว่าอยู่ลำพัง การโหลดแอพในสมาร์ทโฟนบางแอพที่อนุญาตให้เข้าถึงรูปภาพ วิดิโอ และข้อมูลส่วนตัวได้ การที่พ่อแม่โพสต์รูปลูกในอิริยาบถที่คิดว่าน่ารักลงในสื่อสังคมออนไลน์ แต่ก็มีกลุ่มบุคคลที่สามารถนำไปตัดต่อไปใช้หรือขายในพื้นที่เฉพาะได้” วิทยากร เล่าถึงกรณีตัวอย่างต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 393 ครั้ง