ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มฟล. จัด ASIAN Beat the Musical Show นศ.จากหลากประเทศร่วมโชว์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดงาน ASIAN Beat the Musical Show ขึ้น ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยโครงการ ASIAN Beat ดำเนินการร่วมกันระหว่าง Common Beat และ MRA Foundation Off Campus International Exchange (OCA) จากประเทศญี่ปุ่น ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 30 คน จากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ รวมทั้งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วย นอกจากเป็นกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นโอกาสให้เยาวชนตัวแทนจากประเทศต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การแสดง การร้องเพลงและการเต้นรำอย่างสนุกสนาน เกิดมิตรภาพระหว่างนักศึกษาระดับนานาชาติด้วย

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 584 ครั้ง