วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตร

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์ รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ที่เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์   

 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 493 ครั้ง
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์