เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus "กิจกรรมเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มชุมชน" ได้รับประสบการณ์ได้ทำงานและรับชั่วโมงบำเพ็จประโยชน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถสมัครได้ทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยว เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2562 สมัครได้ที่ goo.gl/forms/MScZRPrnRyzRnkg63

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม 053-917011,053-917015

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 588 ครั้ง
MFii สำนักงานจัดการทรัพสินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม