วันครอบครัว มฟล. ประจำปี 2561 รวมใจผู้บริหาร-พนักงาน เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัด กิจกรรมวันครอบครัว มฟล. ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน ลูกจ้าง ในสำนักวิชาและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึง โดยมีกิจกรรมทั้งการรับประทานอาหารร่วมกัน ชมการแสดง และรับของรางวัลจากผู้บริหาร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เข้าร่วมงาน รวมทั้งชาวพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างพร้อมเพรียง

 

 |   |  อธิการบดี พนักงาน อาจารย์  |  1808 ครั้ง