ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

4 สิงหาคม พ.ศ. 2563


ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดตำแหน่ง

รหัสตำแหน่ง

ตำแหน่ง

จำนวนอัตรา

สถานะ

63054พนักงานบริการ (ลูกจ้างชั่วคราว)1สอบข้อเขียน
63053เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (งานประชาสัมพันธ์และการตลาด)1สอบข้อเขียน
63052พนักงานธุรการ (Cath lab)1สอบข้อเขียน
63051เจ้าหน้าที่บริหาร (งานจัดการทรัพย์สิน)1สอบข้อเขียน
63050เจ้าหน้าที่บริหาร (งานนโยบายและแผน)1สอบข้อเขียน
63049นักจิตวิทยาคลินิก1รับสมัคร
63048นักเทคนิคการแพทย์1สอบข้อเขียน
63047พนักงานธุรการ (งานนิติเวช)2รับสมัคร
63046พนักงานธุรการ (งานบริหารทั่วไป)2สอบข้อเขียน
63045เจ้าหน้าที่บริหาร (คลังพัสดุ)1สอบข้อเขียน
63044เจ้าหน้าที่บริหาร (งานจัดซื้อ)1สอบข้อเขียน
63043เจ้าหน้าที่บริหาร (งานทรัพยากรบุคคล)1สอบข้อเขียน
63042พนักงานห้องบัตร (ลูกจ้างชั่วคราว)1สอบข้อเขียน
63041วิศวกร (คอมพิวเตอร์)1สอบสัมภาษณ์
63040เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์1สอบสัมภาษณ์
63039เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์1ประกาศผล
การคัดเลือก
63038พนักงานธุรการ (ห้องปฏิบัติการ)1สอบสัมภาษณ์
63037พนักงานธุรการ (งานเภสัชกรรม)1สอบสัมภาษณ์
63036วิศวกร (ชีวการแพทย์)1สอบสัมภาษณ์
63035พนักงานบริการ (งานรังสีวิทยา)(ลูกจ้างชั่วคราว)1ประกาศผล
การคัดเลือก
63034พนักงานบริการ (ห้องปฏิบัติการ)(ลูกจ้างชั่วคราว)1ประกาศผล
การคัดเลือก
63032พนักงานเภสัชกรรม1รับสมัคร
63031นักวิชาการสาธารณสุข1ประกาศผล
การคัดเลือก
63030นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก1รับสมัคร
63029พนักงานธุรการ (งานการเงิน-แคชเชียร์)1ประกาศผล
การคัดเลือก
63028เจ้าหน้าที่บริหาร (งานการเงินบัญชี)3ประกาศผล
การคัดเลือก
63025พนักงานบริการ (ต้อนรับ)(ลูกจ้างชั่วคราว)3ประกาศผล
การคัดเลือก
63024นิติกร1สอบข้อเขียน

2. การสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชาการ  ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์  https://hr.mfu.ac.th/jobmfu                 

2.2 เลือก "ลงชื่อเข้าใช้" เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่                  

2.3 เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว"  เพื่อ กรอกใบสมัคร พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป                  

2.4 เข้าสู่หน้าประกาศรับสมัคร เลือกประกาศรับสมัครพนักงาน                   

2.5 เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร                   

2.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานทางเว็บไซต์และระบบรับสมัครงานออนไลน์ ผู้สมัครสามารถทราบข่าวสาร,
กำหนดการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยผู้สมัครจะต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบทุกครั้ง   

* หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครตำแหน่งที่ต้องการได้โดยกดเลือกที่ชื่อตำแหน่งตามข้อ 1

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Email : paijittra.jin@remove-thismfu.ac.th

| ผู้เขียนข่าว Paijittra Jintapracha | อ่านข่าวทั้งหมด 110414 ครั้ง