ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563


ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดตำแหน่ง

รหัสตำแหน่ง

ตำแหน่ง

จำนวนอัตรา

สถานะ

63042พนักงานห้องบัตร (ลูกจ้างชั่วคราว)1รับสมัคร
63041วิศวกร (คอมพิวเตอร์)1รับสมัคร
63040เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์1รับสมัคร
63039เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์1รับสมัคร
63038พนักงานธุรการ (ห้องปฏิบัติการ)1รับสมัคร
63037พนักงานธุรการ (งานเภสัชกรรม)1รับสมัคร
63036วิศวกร (ชีวการแพทย์)1รับสมัคร
63035พนักงานบริการ (งานรังสีวิทยา)(ลูกจ้างชั่วคราว)1สอบข้อเขียน
63034พนักงานบริการ (ห้องปฏิบัติการ)(ลูกจ้างชั่วคราว)1สอบข้อเขียน
63033พนักงานห้องยา 5สอบข้อเขียน
63032พนักงานเภสัชกรรม1รับสมัคร
63031นักวิชาการสาธารณสุข1รับสมัคร
63030นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก1รับสมัคร
63029พนักงานธุรการ (งานการเงิน-แคชเชียร์)1สอบข้อเขียน
63028เจ้าหน้าที่บริหาร (งานการเงินบัญชี)3สอบข้อเขียน
63027เจ้าหน้าที่บริหาร (ลูกจ้างชั่วคราว)1สอบข้อเขียน
63025พนักงานบริการ (ต้อนรับ)(ลูกจ้างชั่วคราว)3สอบข้อเขียน
63024นิติกร1สอบข้อเขียน
63016พนักงานธุรการ (งานการเงิน-แคชเชียร์)1สอบข้อเขียน
63015พนักงานธุรการ (งานเภสัชกรรม)1สอบข้อเขียน
63013พนักงานเภสัชกรรม1สอบข้อเขียน
63003นักจิตวิทยาคลินิก2ประกาศผล
การคัดเลือก

2. การสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชาการ  ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์  https://hr.mfu.ac.th/jobmfu                 

2.2 เลือก "ลงชื่อเข้าใช้" เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่                  

2.3 เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว"  เพื่อ กรอกใบสมัคร พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป                  

2.4 เข้าสู่หน้าประกาศรับสมัคร เลือกประกาศรับสมัครพนักงาน                   

2.5 เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร                   

2.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานทางเว็บไซต์และระบบรับสมัครงานออนไลน์ ผู้สมัครสามารถทราบข่าวสาร,
กำหนดการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยผู้สมัครจะต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบทุกครั้ง   

* หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครตำแหน่งที่ต้องการได้โดยกดเลือกที่ชื่อตำแหน่งตามข้อ 1

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Email : paijittra.jin@remove-thismfu.ac.th

| ผู้เขียนข่าว Paijittra Jintapracha | อ่านข่าวทั้งหมด 96576 ครั้ง