รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

21 กันยายน พ.ศ. 2566


ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดตำแหน่ง

รหัสตำแหน่ง

ตำแหน่ง

จำนวนอัตรา

สถานะ

66085 นักรังสีการแพทย์ 1 รับสมัคร
66084 พนักงานห้องยา 5 สอบสัมภาษณ์
66083 เจ้าหน้าที่บริหาร (งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย) 1 รับสมัคร
66082 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 รับสมัคร
66081 พนักงานบริการ (เวรเปล) (ลูกจ้างชั่วคราว) 2 สอบข้อเขียน
66080 พนักงานบริการ (งานรังสีวิทยา) (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 ประกาศผล
การคัดเลือก
66079 นักเทคนิคการแพทย์ 1 สอบข้อเขียน
66078 นักวิชาการสาธารณสุข (อาชีวอนามัย) 1 รับสมัคร
66077 พนักงานบริการ (หน่วยจ่ายกลาง) (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 รับสมัคร
66076 พนักงานบริการ (ต้อนรับ) (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 สอบสัมภาษณ์
66075 นักวิชาการสาธารณสุข 1 ประกาศผล
การคัดเลือก
66074 นักกิจกรรมบำบัด 1 สอบสัมภาษณ์
66073 เจ้าหน้าที่บริหาร (งานทรัพยากรบุคคล)  1 สอบสัมภาษณ์
66072 พนักงานบริการ (ซักฟอก) (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 ประกาศผล
การคัดเลือก
66071 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 1 สอบข้อเขียน
66069 พนักงานธุรการ (งานพัฒนาคุณภาพองค์กร) 1 สอบสัมภาษณ์
66068 พนักงานธุรการ (งานพัสดุ) 1 ประกาศผล
การคัดเลือก
66067 พนักงานธุรการ (งานการเงิน) 1 สอบสัมภาษณ์
66066 เจ้าหน้าที่บริหาร (งานการเงินบัญชีและงบประมาณ) 1 ประกาศผล
การคัดเลือก
66065 วิศวกร (โยธา) 1 สอบสัมภาษณ์
66063 พนักงานธุรการ (งานบริหารทั่วไป) 1 ประกาศผล
การคัดเลือก
66053 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 1 รับสมัคร
66050 พยาบาลวิชาชีพ (งานพัฒนาคุณภาพองค์กร) 1 รับสมัคร
66049 ช่างเทคนิค (ประปา/สุขาภิบาล) 1 สอบสัมภาษณ์
66042 พนักงานบริการ (งานอาคารสถานที่) (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 สอบข้อเขียน
66038 เจ้าหน้าที่บริหาร (งานแผนและงบประมาณ) 1 รับสมัคร
66033 เภสัชกร 5 รับสมัคร
65047 นักทัศนมาตร 1 สอบสัมภาษณ์

การสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์  https://hr.mfu.ac.th/jobmfu                 

2.2 เลือก "ลงชื่อเข้าใช้" เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่                  

2.3 เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว"  เพื่อ กรอกใบสมัคร พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป                  

2.4 เข้าสู่หน้าประกาศรับสมัคร เลือกประกาศรับสมัครพนักงาน                   

2.5 เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร                   

2.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานทางเว็บไซต์และระบบรับสมัครงานออนไลน์ ผู้สมัครสามารถทราบข่าวสาร,
กำหนดการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยผู้สมัครจะต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบทุกครั้ง   

* หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครตำแหน่งที่ต้องการได้โดยกดเลือกที่ชื่อตำแหน่งตามข้อ 1

 

 |   |  258831 ครั้ง