ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

19 เมษายน พ.ศ. 2562


ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดตำแหน่ง

รหัสตำแหน่ง

ตำแหน่ง

จำนวนอัตรา

สถานะ

62045พนักงานบริการ (ซักฟอก)(ลูกจ้างชั่วคราว)2รับสมัคร
62044พนักงานบริการ (ห้องปฏิบัติการ)(ลูกจ้างชั่วคราว)2รับสมัคร
62043พนักงานบริการ (เวรเปล)(ลูกจ้างชั่วคราว)8รับสมัคร
62042พนักงานบริการ (งานบริหารทั่วไป)(ลูกจ้างชั่วคราว)1รับสมัคร
62041พนักงานบริการ (ศูนย์โรคหัวใจ)(ลูกจ้างชั่วคราว)2รับสมัคร
62040พนักงานบริการ (งานรังสีวิทยา)(ลูกจ้างชั่วคราว)1รับสมัคร
62039พนักงานเวชกิจฉุกเฉิน (ลูกจ้างชั่วคราว)1รับสมัคร
62038ช่างเทคนิค (เครื่องมือแพทย์)1รับสมัคร
62037เจ้าหน้าที่บริหาร (งานทรัพยากรบุคคล)1รับสมัคร
62036นักกายภาพบำบัด1รับสมัคร
62035เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์1สอบข้อเขียน
62034พนักงานบริการ (งานพัสดุ)(ลูกจ้างชั่วคราว)1รับสมัคร
62033เจ้าหน้าที่บริหาร (งานการเงิน)1สอบข้อเขียน
62032นักจิตวิทยา2สอบข้อเขียน
62031พนักงานห้องบัตร (ลูกจ้างชั่วคราว)2สอบสัมภาษณ์
62030พนักงานธุรการ (งานการเงิน)3สอบสัมภาษณ์
62029เจ้าหน้าที่บริหาร (งานพัสดุ)2สอบสัมภาษณ์
62028นักสังคมสงเคราะห์1สอบสัมภาษณ์
62027พนักงานเภสัชกรรม2รับสมัคร
62025เภสัชกร1รับสมัคร
62024พนักงานบริการ (ลูกจ้างชั่วคราว)2สอบข้อเขียน
62023นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก2สอบสัมภาษณ์
62022ช่างเทคนิค (ประปา/สุขาภิบาล)1สอบสัมภาษณ์
62021ช่างเทคนิค (เครื่องกล)2สอบสัมภาษณ์
62020พนักงานเวชกิจฉุกเฉิน (ลูกจ้างชั่วคราว)2สอบสัมภาษณ์
62019พนักงานขับรถ (ลูกจ้างชั่วคราว)1สอบสัมภาษณ์
62006เจ้าหน้าที่วิคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์1ประกาศผล
การคัดเลือก


2. การสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชาการ  ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์  https://hr.mfu.ac.th/jobmfu                 

2.2 เลือก "ลงชื่อเข้าใช้" เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่   &n

| ผู้เขียนข่าว Paijittra Jintapracha | อ่านข่าวทั้งหมด 56893 ครั้ง