รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

2 ธันวาคม พ.ศ. 2565


ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดตำแหน่ง

รหัสตำแหน่ง

ตำแหน่ง

จำนวนอัตรา

สถานะ

66025เจ้าหน้าที่บริหาร (งานทรัพยากรบุคคล-กิจกรรมและโครงการพิเศษ)1รับสมัคร
66024เจ้าหน้าที่บริหาร (งานทรัพยากรบุคคล-ผลิตสื่อ)1รับสมัคร
66023พยาบาล (งานพัฒนาคุณภาพองค์กร)1รับสมัคร
66022เจ้าหน้าที่บริหาร (งานพัฒนาคุณภาพองค์กร)1รับสมัคร
66021นักเทคนิคการแพทย์ (งานนิติเวช)1รับสมัคร
66020เภสัชกร1รับสมัคร
66019พนักงานประกอบอาหาร (ลูกจ้างชั่วคราว)1รับสมัคร
66018วิศวกร (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)1รับสมัคร
66017พนักงานบริการ (บริการอาหาร) (ลูกจ้างชั่วคราว)1รับสมัคร
66016พนักงานธุรการ (เครื่องมือทางการแพทย์)1รับสมัคร
66015พนักงานธุรการ (งานการเงิน - แคชเชียร์)2รับสมัคร
66014เจ้าหน้าที่บริหาร (งานการเงินและบัญชี - งานลูกหนี้)1รับสมัคร
66013นักโภชนาการ1สอบข้อเขียน
66012ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (งานกายภาพบำบัด) (ลูกจ้างชั่วคราว)3รับสมัคร
66011พนักงานธุรการ (งานการเงิน)1รับสมัคร
66010พนักงานห้องยา1รับสมัคร
66009นักวิทยาศาสตร์การแพทย์2สอบข้อเขียน
66008เจ้าหน้าที่บริหาร (งานส่งเสริมสุขภาพชุมชน)1สอบข้อเขียน
66007พยาบาล (งานนิติเวช)1สอบสัมภาษณ์
66006เจ้าหน้าที่บริหาร (เครื่องมือทางการแพทย์)1รับสมัคร
66005พนักงานธุรการ (งานพัสดุ)1รับสมัคร
66004เจ้าหน้าที่บริหาร (งานบริหารทั่วไป)1สอบสัมภาษณ์
66003เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์1สอบข้อเขียน
66002เจ้าหน้าที่บริหาร (งานแผนและงบประมาณ)1สอบข้อเขียน
66001เจ้าหน้าที่บริหาร (งานการเงินบัญชีและงบประมาณ)1สอบข้อเขียน
65048พนักงานบริการ (ต้อนรับ) (ลูกจ้างชั่วคราว)1สอบข้อเขียน
65047นักทัศนมาตร1รับสมัคร
65046พนักงานบริการ (งานบริหารทั่วไป) (ลูกจ้างชั่วคราว)1สอบข้อเขียน
65045พนักงานห้องบัตร (ลูกจ้างชั่วคราว)1ประกาศผล
การคัดเลือก
65038นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย1รับสมัคร

การสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์  https://hr.mfu.ac.th/jobmfu                 

2.2 เลือก "ลงชื่อเข้าใช้" เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่                  

2.3 เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว"  เพื่อ กรอกใบสมัคร พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป                  

2.4 เข้าสู่หน้าประกาศรับสมัคร เลือกประกาศรับสมัครพนักงาน                   

2.5 เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร                   

2.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานทางเว็บไซต์และระบบรับสมัครงานออนไลน์ ผู้สมัครสามารถทราบข่าวสาร,
กำหนดการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยผู้สมัครจะต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบทุกครั้ง   

* หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครตำแหน่งที่ต้องการได้โดยกดเลือกที่ชื่อตำแหน่งตามข้อ 1

 

| ผู้เขียนข่าว Paijittra Jintapracha | อ่านข่าวทั้งหมด 224235 ครั้ง