ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562


ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดตำแหน่ง

รหัสตำแหน่ง

ตำแหน่ง

จำนวนอัตรา

สถานะ

62050พนักงานขับรถ (ลูกจ้างชั่วคราว)1รับสมัคร
62049พนักงานห้องบัตร (ลูกจ้างชั่วคราว)1รับสมัคร
62048ช่างเทคนิค (ประปา/สุขาภิบาล)1รับสมัคร
62047เจ้าหน้าที่บริหาร (เลขานุการ)1สอบข้อเขียน
62046พนักงานธุรการ (งานการเงิน)1รับสมัคร
62045พนักงานบริการ (ซักฟอก)(ลูกจ้างชั่วคราว)2สอบข้อเขียน
62044พนักงานบริการ (ห้องปฏิบัติการ)(ลูกจ้างชั่วคราว)2สอบสัมภาษณ์
62043พนักงานบริการ (เวรเปล)(ลูกจ้างชั่วคราว)8รับสมัคร
62042พนักงานบริการ (งานบริหารทั่วไป)(ลูกจ้างชั่วคราว)1สอบสัมภาษณ์
62041พนักงานบริการ (ศูนย์โรคหัวใจ)(ลูกจ้างชั่วคราว)2สอบสัมภาษณ์
62040พนักงานบริการ (งานรังสีวิทยา)(ลูกจ้างชั่วคราว)1สอบสัมภาษณ์
62039พนักงานเวชกิจฉุกเฉิน (ลูกจ้างชั่วคราว)1รับสมัคร
62038ช่างเทคนิค (เครื่องมือแพทย์)1รับสมัคร
62037เจ้าหน้าที่บริหาร (งานทรัพยากรบุคคล)1สอบข้อเขียน
62036นักกายภาพบำบัด1สอบสัมภาษณ์
62035เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์1สอบสัมภาษณ์
62034พนักงานบริการ (งานพัสดุ)(ลูกจ้างชั่วคราว)1รับสมัคร
62033เจ้าหน้าที่บริหาร (งานการเงิน)1สอบสัมภาษณ์
62032นักจิตวิทยา2สอบสัมภาษณ์
62030พนักงานธุรการ (งานการเงิน)3ประกาศผล
การคัดเลือก
62029เจ้าหน้าที่บริหาร (งานพัสดุ)2ประกาศผล
การคัดเลือก
62028นักสังคมสงเคราะห์1ประกาศผล
การคัดเลือก
62027พนักงานเภสัชกรรม2สอบสัมภาษณ์
62025เภสัชกร1สอบสัมภาษณ์
62024พนักงานบริการ (ลูกจ้างชั่วคราว)2สอบสัมภาษณ์


2. การสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชาการ  ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์  https://hr.mfu.ac.th/jobmfu                 

2.2 เลือก "ลงชื่อเข้าใช้" เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่   &n

| ผู้เขียนข่าว Paijittra Jintapracha | อ่านข่าวทั้งหมด 58550 ครั้ง