ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

8 มกราคม พ.ศ. 2564


ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดตำแหน่ง

รหัสตำแหน่ง

ตำแหน่ง

จำนวนอัตรา

สถานะ

64014พนักงานธุรการ (งานอาคารสถานที่)1รับสมัคร
64013พนักงานธุรการ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)1รับสมัคร
64012เจ้าหน้าที่บริหาร (งานพัสดุ)1รับสมัคร
64011เจ้าหน้าที่บริหาร (เวชสถิติ/เวชระเบียน)1รับสมัคร
64010ช่างเทคนิค (โสตทัศนูปกรณ์)2รับสมัคร
64009พนักงานธุรการ (งานการเงิน)2สอบข้อเขียน
64008นักวิชาการสาธารณสุข1สอบข้อเขียน
64007พนักงานห้องยา3สอบข้อเขียน
64006นักเทคนิคการแพทย์2สอบข้อเขียน
64005เภสัชกร (งานคุ้มครองผู้บริโภค)1รับสมัคร
64004เภสัชกร1สอบข้อเขียน
64003พนักงานธุรการ1สอบข้อเขียน
64002เจ้าหน้าที่บริหาร (งานนโยบายและแผน)1สอบข้อเขียน
64001เจ้าหน้าที่บริหาร (งานทรัพยากรบุคคล)1สอบข้อเขียน
63058เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์2ประกาศผล
การคัดเลือก
63049นักจิตวิทยาคลินิก1รับสมัคร
63032พนักงานเภสัชกรรม1รับสมัคร
63030นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก1สอบข้อเขียน

2. การสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชาการ  ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์  https://hr.mfu.ac.th/jobmfu                 

2.2 เลือก "ลงชื่อเข้าใช้" เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่                  

2.3 เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว"  เพื่อ กรอกใบสมัคร พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป                  

2.4 เข้าสู่หน้าประกาศรับสมัคร เลือกประกาศรับสมัครพนักงาน                   

2.5 เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร                   

2.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานทางเว็บไซต์และระบบรับสมัครงานออนไลน์ ผู้สมัครสามารถทราบข่าวสาร,
กำหนดการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยผู้สมัครจะต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบทุกครั้ง   

* หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครตำแหน่งที่ต้องการได้โดยกดเลือกที่ชื่อตำแหน่งตามข้อ 1

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Email : paijittra.jin@remove-thismfu.ac.th

| ผู้เขียนข่าว Paijittra Jintapracha | อ่านข่าวทั้งหมด 136203 ครั้ง