ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดตำแหน่ง

รหัสตำแหน่ง

ตำแหน่ง

จำนวนอัตรา

สถานะ

62031พนักงานห้องบัตร (ลูกจ้างชั่วคราว)2รับสมัคร
62030พนักงานธุรการ (งานการเงิน)3รับสมัคร
62029เจ้าหน้าที่บริหาร (งานพัสดุ)2รับสมัคร
62028นักสังคมสงเคราะห์1รับสมัคร
62027พนักงานเภสัชกรรม2รับสมัคร
62026นักกายภาพบำบัด2รับสมัคร
62025เภสัชกร1รับสมัคร
62024พนักงานบริการ (ลูกจ้างชั่วคราว)2รับสมัคร
62023นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก2รับสมัคร
62022ช่างเทคนิค (ประปา/สุขาภิบาล)1รับสมัคร
62021ช่างเทคนิค (เครื่องกล)2รับสมัคร
62020พนักงานเวชกิจฉุกเฉิน (ลูกจ้างชั่วคราว)2รับสมัคร
62019พนักงานขับรถ (ลูกจ้างชั่วคราว)1รับสมัคร
62018ช่างเทคนิค (เครื่องมือแพทย์)1รับสมัคร
62016เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์1สอบสัมภาษณ์
62015เจ้าหน้าที่บริหาร (งานการเงิน)2ประกาศผล
การคัดเลือก
62006เจ้าหน้าที่วิคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์1ประกาศผล
การคัดเลือก


2. การสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชาการ  ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์  https://hr.mfu.ac.th/jobmfu                 

2.2 เลือก "ลงชื่อเข้าใช้" เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่                  

2.3 เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว"  เพื่อกรอกใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป                  

2.4 เข้าสู่หน้าประกาศรับสมัคร เลือกประกาศรับสมัครพนักงาน                   

2.5 เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร                   

2.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานทางเวปไซด์และรบบรับสมัครงานออนไลน์ ผู้สมัครสามารถทราบข่าวสาร, กำหนดการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยผู้สมัครจะต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบทุกครั้ง   

| ผู้เขียนข่าว Paijittra Jintapracha | อ่านข่าวทั้งหมด 53750 ครั้ง