รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565


ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดตำแหน่ง

รหัสตำแหน่ง

ตำแหน่ง

จำนวนอัตรา

สถานะ

65032พนักงานต้อนรับ (ลูกจ้างชั่วคราว)1รับสมัคร
65031เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (งานประชาสัมพันธ์และการตลาด)1สอบข้อเขียน
65030เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ผลิตสื่อ)1สอบข้อเขียน
65029พนักงานห้องยา3สอบข้อเขียน
65028เภสัชกร1รับสมัคร
65027นักทัศนมาตร1รับสมัคร
65026พนักงานธุรการ (งานการเงิน - แคชเชียร์)1สอบข้อเขียน
65025พนักงานธุรการ (งานพัสดุ)1สอบสัมภาษณ์
65024พนักงานบริการ (ห้องปฏิบัติการ) (ลูกจ้างชั่วคราว)1สอบสัมภาษณ์
65023นักกิจกรรมบำบัด1สอบสัมภาษณ์
65022นักกายภาพบำบัด1สอบสัมภาษณ์
65021นักเทคนิคการแพทย์2ประกาศผล
การคัดเลือก
65020เจ้าหน้าที่บริหาร (งานบัญชี)1สอบสัมภาษณ์
65019เจ้าหน้าที่บริหาร (งานเจ้าหนี้และตรวจจ่าย)1สอบสัมภาษณ์
65018นักรังสีเทคนิค1ประกาศผล
การคัดเลือก
65017เจ้าหน้าที่บริหาร (งานเคลม)2ประกาศผล
การคัดเลือก
65016เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์1สอบสัมภาษณ์

2. การสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์  https://hr.mfu.ac.th/jobmfu                 

2.2 เลือก "ลงชื่อเข้าใช้" เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่                  

2.3 เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว"  เพื่อ กรอกใบสมัคร พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป                  

2.4 เข้าสู่หน้าประกาศรับสมัคร เลือกประกาศรับสมัครพนักงาน                   

2.5 เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร                   

2.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานทางเว็บไซต์และระบบรับสมัครงานออนไลน์ ผู้สมัครสามารถทราบข่าวสาร,
กำหนดการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยผู้สมัครจะต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบทุกครั้ง   

* หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครตำแหน่งที่ต้องการได้โดยกดเลือกที่ชื่อตำแหน่งตามข้อ 1

 

| ผู้เขียนข่าว Paijittra Jintapracha | อ่านข่าวทั้งหมด 206302 ครั้ง