ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการร้านซัก อบ รีด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

ามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านซัก อบ รีด จำนวน 4 ร้านค้า บริเวณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามประกาศลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้พิจารณารายละเอียดและคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการ ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมข่าวนี้

 

ประกาศผล [ 287.18 KB]

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 867 ครั้ง