นศ.สาขาไอที 2 ทีม..สุดเจ๋ง! เข้ารอบการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ (NSC 2019)

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 2 ทีม ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC 2019) ระดับภูมิภาค ซึ่งจัดการแข่งขันโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) นอกจากนี้นักศึกษาได้เข้ารับมอบทุนสนับสนุนโครงการการแข่งขันฯ  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา โดยนักศึกษาจะนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันระดับประเทศในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาทั้ง 2 ทีม ประกอบด้วย นายปองพล  เสพรัมย์, นายธัชพล ปานยิ้ม, นายปัณณธร พิพัฒนาคม, นางสาวชนากานต์ ผ่านด่าน,​ นางสาวธีระกานต์ พันธ์แก้ว, นายสิรดนัย ทองมี และมี ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการทั้ง 2 ทีม

ที่มา: สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 328 ครั้ง
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ