มฟล. มีกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 12 ก.พ. 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มีกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมสมเด็จย่า เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, การจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, อุตสาหกรรมเกษตร, นิติศาสตร์, วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, พยาบาลศาสตร์, จีนวิทยา, ศิลปศาสตร์ และ นวัตกรรมสังคม 

ขณะนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการเปิดให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ http://graduate-ceremony.mfu.ac.th/graduate/Home ตั้งแต่วันที่ 14 – 25  มกราคม 2562

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 7039 ครั้ง