มฟล.ต้อนรับ คณะผู้แทนมหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสัน กระชับความร่วมมือทางวิชาการ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้ต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสัน (University of Wisconsin-Madison : UW-Madison) จากสหรัฐอเมริกา ที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพร้อมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนกับสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาจัดการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชานวัตกรรมทางสังคม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าในการเรียนรู้และคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

โดยที่ผ่านมา มฟล.กับมหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสัน ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสัน ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน และจุลชีววิทยา เข้ามาเรียนที่ มฟล. ในช่วงฤดูร้อนเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดยมีนักศึกษา มฟล. ร่วมเรียนด้วยตั้งแต่ปี 2560 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสแก่นักศึกษาจากทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ขยายประสบการณ์ทางวิชาการและวัฒนธรรม ทำความเข้าใจร่วมกันโดยการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ในวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 363 ครั้ง