ขอเชิญชวน นักศึกษาทุกระดับชั้น (ระดับปริญญาตรี โท เอก) สมัครเข้าร่วมแข่งขัน Startup Thailand League 2019

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม ขอเชิญชวน นักศึกษาทุกระดับชั้น (ระดับปริญญาตรี โท เอก) สมัครเข้าร่วมแข่งขัน Startup Thailand League 2019 เพื่อชิงเงินรางวัล กว่า 50,000 บาท ผ่านรอบ Pitching รับเงินรางวัล 25,000 บาท

มีทีม มีไอเดียพัฒนาธุรกิจ แล้วไปคว้าเงินหมื่นกัน

พร้อมร่วมกิจกรรม Coaching กับทีม Startup ระดับประเทศ  ❌ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

เงื่อนไขการสมัคร
 ✔️สมัครเดี่ยวหรือทีม (ทีมละ 3-5 คน) โดยมีนักศึกษาตั้งแต่ 2 สำนักวิชา และ 3 สาขาวิชา
 ✔️ สามารถร่วมทีมกับมหาวิทยาลัยอื่นได้ และส่งในนามมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 ✔️ เข้าร่วมกิจกรรม Coaching กับโครงการ

  • รอบ 1 สมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
    • ชี้แจงโครงการวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 (สมัคร รอบ 1 Coaching กับทีม Startup ระดับประเทศอย่างเข้มข้น และพบเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย)
  • รอบ 2 สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 เมษายน 2562
    • ชี้แจงโครงการวันที่ 22 เมษายน 2562

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คลิก

สอบถามเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่
สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือ
โทร. (053)917-009, 917-013
facebook: MFii : Mae Fah Luang University

  • 1262 ครั้ง