Professor Emeritus Dr.Kevin D. Hyde เข้ารับรางวัล Highly cited Researcher 2018

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น รางวัล/ผลการวิจัยเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เควิน ไฮด์  (Professor Emeritus Dr.Kevin D. Hyde) อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้เข้ารับรางวัล Highly cited Researcher 2018 (Research field: Plant & Animal Science) ในงานประชุมวิชาการ "นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 18  (TRF-OHEC Annual Congress 2019 (TOAC 2019) จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2562

  • 2515 ครั้ง
  • #สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ #ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา