นายแพทย์สมปราถน์ หมั่นจิต เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ 'แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด'

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ นายแพทย์สมปราถน์ หมั่นจิต หัวหน้าโครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้ารับรางวัลโล่เกียรติคุณโครงการ”แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด” จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 

สำหรับโครงการ”แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด” เกิดขึ้นเพื่อสรรหาแพทย์ที่ผู้คนในแต่ละจังหวัดรักหรือชื่นชมหรือยกย่องมากที่สุดในจังหวัดนั้นๆ จนครบทั้ง 77 จังหวัด 77 คน ทั้งนี้ก็เพื่อจะเฟ้นหาแพทย์ที่มีจริยธรรมเป็นที่รัก ไว้ใจ และเชื่อมั่นในสายตาประชาชน สำหรับเป็นแม่แบบแก่แพทย์รุ่นหลังๆ ในการที่จะสร้างจิตสำนึกในวิชาชีพแพทย์ให้เป็นที่รักของประชาชนเช่นเดียวกับแพทย์ “ในดวงใจ” ที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 561 ครั้ง