ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องปฎิบัติการเคมี อาคาร S ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

เอกสารประกวดฯ

แบบ

BOQ

BOQ EXCELL

BOQ Excell Blank form

 

 |   |  706 ครั้ง