ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๘๕ เครื่อง ระยะเวลา ๓๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
| ผู้เขียนข่าว Natakorn Maklai | อ่านข่าวทั้งหมด 61 ครั้ง