ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าอบรม การใช้สิทธิประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าอบรม

"การใช้สิทธิประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย"

วันที่ 24-26 พ.ค. 2560 ณ ห้องชงโค ชั้น 3 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ท่านจะได้พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

 

  • ด้านการตลาดสำหรับ SMEs
  • สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการไม่ควรพลาดในการประกอบการ
  • การบริการยื่นขอใช้สิทธิ์ประโยชน์ และบริการอื่นๆ อีกมากมาย

 

สอบถามเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

โทร 053-917013, 053-917015

อีเมล์ karakade.nan@mfu.ac.th

  • 1243 ครั้ง