มฟล.จัดกิจกรรม ‘อธิการบดีพบพนักงาน’ ประจำปี 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

             มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรม ‘อธิการบดีพบพนักงาน’ ประจำปี 2562 ที่ห้องประชุมสมเด็จย่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี กล่าวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดประจำทุกปี โดยมีความตั้งใจที่จะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อจะสื่อสารโดยตรงกับพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมได้บรรยายถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ทั้งในส่วนของอาคารสถานที่ต่างๆ จำนวนนักศึกษา ตลอดจนคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทวีจำนวนขึ้นตามลำดับเวลา โดยแต่ละห้วงเวลาที่ได้ผ่านการทำงานร่วมกันมาตามบริบทที่แตกต่างกันไป ในช่วงแรกมีจำนวนคนเพียงเล็กน้อยแต่ก็สามารถจัดการกิจกรรมต่างๆ ได้เรียบร้อย และเมื่อมีจำนวนคนมากขึ้น ปริมาณงานและขนาดกิจกรรมก็มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งก็ผ่านไปด้วยดี ด้วยความสามัคคี

ทั้งยังได้พูดถึงการเติบโตของมหาวิทยาลัยในแง่มุมต่างๆ ที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจจากยุคเริ่มต้นจนกระทั่งมหาวิทยาลัยมีชื่อติดอันดับจากการจัดอับดับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือกระทั่งมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาที่มาจากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยและต่างประเทศ และได้รับผลตอบรับจากผู้ใช้บัณฑิตเป็นอย่างดี รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาชีพด้วยพนักงานที่ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและทั่วภาคเหนือ    

นอกจากนี้อธิการบดียังได้พูดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่เปิดดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เพื่อให้บริการด้านสุขภาพและเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาและวิจัยทางด้านสุขภาพ ก่อนจะกล่าวในช่วงท้ายว่าตนดำรงตำแหน่งอธิการบดีครบวาระในเมษายนที่จะถึงนี้ โดยจะหาโอกาสพบปะกับพนักงานอีกครั้งก่อนช่วงเวลาดังกล่าว    

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 408 ครั้ง