ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

***************************

                    ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีประกาศรับสมัครผู้ประกอบการตลาดนัด ถนนคนเดิน และผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก กลุ่มอาคาร M-Square ภายในมหาวิทยาลัย         แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามประกาศ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 และวันที่ 28 ธันวาคม 2561 นั้น

                    บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณารายละเอียดและคุณสมบัติ ของผู้รับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดังต่อไปนี้

 

ลำดับที่

สถานที่ประกอบการ

ประเภทกิจการ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

1

ลานจอดรถอัฒจันทร์สนามฟุตบอล

ตลาดนัด ถนนคนเดิน

นายมนตรี โพธิกลาง

 

2

อาคาร L-Park ชั้น 2

ร้านแว่นตาและนาฬิกา

นายอนรรฆ ประกายวิเชียร

3

อาคาร L-Park ชั้น 2

ร้านถ่ายเอกสาร

และเครื่องเขียน

นางสาวสุรีย์พร ปัญญา

4

อาคาร L-Park ชั้น 1

ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม

นางสาวชิวรัตน์ เจียตระกูล

5

อาคาร L-Park ชั้น 1

ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม

นางเกษรา แซ่อึ้ง

6

อาคาร E-Park ชั้น 3

สำนักงาน

นายพัลลภ มงคลอิทธิเวช

                    จึงขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกติดต่อและสอบถามรายละเอียดกับสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ (นายสุริยะ สุวรรณ์) หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6029 เพื่อดำเนินการทำสัญญาและชำระเงินให้เป็นที่เรียบร้อยต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

| ผู้เขียนข่าว Supatra Ariyamung | อ่านข่าวทั้งหมด 514 ครั้ง