มฟล. ฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ 16

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

              วันนี้ (11 ก.พ.2562) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2560 มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 3,314 ราย มีต่างชาติจำนวน 64 ราย ที่มีกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน โดยในช่วงเช้ามีการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตที่ลานดาว จากนั้นจึงทำการรายงานตัวและตั้งแถวเรียงตามลำดับ เพื่อเดินเข้าไปประจำที่นั่งในห้องประชุมสมเด็จย่าและอาคารเรียนรวม C3 ก่อนจะเป็นพิธีมอบเหรียญรางวัลผลการเรียนดีเด่นแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและปัจฉิมโอวาทจาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี โดยได้อวยพรให้บัณฑิตมีความสุขมีความสำเร็จในการประกอบกิจการงาน และมีชีวิตที่ดีตลอดไป ทั้งได้ย้ำถึงสิ่งสำคัญต่อการใช้ชีวิตต่อไป

     “นอกจากมีความรู้ทั้งหลายที่ได้เล่าเรียนแล้ว ความรู้จักเคารพผู้อาวุโส ความเมตตาต่อผู้น้อย ความมีระเบียบวินัย รู้จักเคารพกฎเกณฑ์ รู้รักสามัคคี มีน้ำใจ ซื่อสัตย์ สุจริต ที่มหาวิทยาลัยได้ปลูกฝังได้หล่อหลอมไว้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ มหาวิทยาลัยขอฝากให้บัณฑิตนำติดตัวไปใช้เพื่อการทำงานและการใช้ชีวิตต่อไป ให้การงานเจริญรุ่งเรือง ให้ชีวิตมีความหมาย”  อธิการบดี กล่าวในตอนหนึ่งของปัจฉิมโอวาท และว่า ตนจะดำรงตำแหน่งอธิการบดีครบวาระในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ บัณฑิตรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสุดท้ายที่จะได้พบปะและให้ปัจฉิมโอวาทในฐานะอธิการบดี

 

ภาพประกอบ : ณัฐกิตติ์ ยศอิต๊ะ 

 |   |  1427 ครั้ง