ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563 ตามสาขาวิชาดังนี้

 • สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
  • นายแพทย์กวิน โชลิตกุล
 • สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
  • แพทย์หญิงชวิศา เลิศวัฒนาเกียรติ
 • สาขาวิสัญญีวิทยา
  • แพทย์หญิงณิชกานต์ พลับนิ่ม
 • สาขาจักษุวิทยา
  • แพทย์หญิงปุณณกา พงศ์พานิช
 • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  • นายแพทย์พีรวิชญ์ ส่งศิริ
  • นายแพทย์พลากร เลิศศักดิ์วรกุล

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 941 ครั้ง