มฟล. จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาต่างชาติ เตรียมพร้อมก่อนเริ่มฝึกปฏิบัติงาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

        ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัด กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 (Pre-Internship 2019) ให้แก่นักศึกษานานาชาติ จำนวนกว่า 140 คน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวในด้านต่างๆ ก่อนการฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาฝึกปฏิบัติงาน รวมทั้งแนะนำกฎระเบียบข้อควรปฏิบัติสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน แนะนำการใช้ระบบ MFU Pre-Internship Online แนะนำการทำใบคำร้องฝึกปฏิบัติงานผ่านระบบ MIIS และการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานอย่างส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา นอกจากนนี้ยังมีกิจกรรม ใจบันดาลแรง..แรงบันดาลใจ โดยได้รับเกียรติจาก คุณมานิตย์ พิมพาเรียน ผู้อำนวยการฝ่านพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท ซิซซ์เล่อร์ ไทย จำกัด มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงาน รวมทั้งการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในองค์กร

      คุณมานิตย์ พิมพาเรียน ได้ให้ข้อคิดแก่นักศึกษาเตรียมฝึกงานความตอนหนึ่งว่า สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราเป็นใคร จากนั้นวางเป้าหมายของตัวเอง แล้ววางแผนการเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย ต้องมีความทุ่มเท เรียนรู้จากความผิดพลาด เช่น ถามตัวเองว่าทำไมเรามาเรียนที่ มฟล. เรียนไปเพื่ออะไร จบแล้วอยากไปทำงานอะไร ไม่สำคัญว่าคุณมาจากไหน สิ่งสำคัญคือความสามารถในตัวคุณ และคุณผลักดันตัวเองไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้หรือไม่

 |   |  นักศึกษานานาชาติ นานาชาติ ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา  |  1067 ครั้ง