รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

13 มกราคม พ.ศ. 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดตำแหน่ง

รหัสตำแหน่งหน่วยงานตำแหน่งจำนวนอัตราสถานะ
6316ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการเจ้าหน้าที่บริหาร (เลขานุการผู้บริหาร)1สอบข้อเขียน
6315หน่วยตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่บริหาร1สอบข้อเขียน
6314โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแพทย์แผนจีน1สอบสัมภาษณ์
6313โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพยาบาล1สอบข้อเขียน
6312ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือ
และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
พนักงานธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)1สอบสัมภาษณ์
6311ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือ
และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
พยาบาล1สอบสัมภาษณ์
6310ส่วนอาคารสถานที่ช่างเทคนิค (เครื่องกลปรับอากาศ)1รับสมัคร
6309ส่วนอาคารสถานที่วิศวกร (ไฟฟ้า)1รับสมัคร
6308โครงการสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา
เจ้าหน้าที่บริหาร1สอบข้อเขียน
6307ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเจ้าหน้าที่บริหาร1สอบสัมภาษณ์
6306ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)1สอบสัมภาษณ์
6305ศูนย์บริการวิชาการพนักงานธุรการ1ประกาศผล
การคัดเลือก
6304ส่วนการเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหาร1ประกาศผล
การคัดเลือก
6303สำนักวิชาการจัดการเจ้าหน้าที่บริหาร1ประกาศผล
การคัดเลือก
6302ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนงาน (เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ)1สอบข้อเขียน
6260สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเจ้าหน้าที่บริหาร1ประกาศผล
การคัดเลือก
6259ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์1ประกาศผล
การคัดเลือก

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 24561 ครั้ง