รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

20 มกราคม พ.ศ. 2565

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดตำแหน่ง

รหัสตำแหน่งหน่วยงานตำแหน่งจำนวนอัตราสถานะ
6513ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตร
เจ้าหน้าที่บริหาร1รับสมัคร
6512โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงรายผู้ช่วยพยาบาล1รับสมัคร
6511สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์1รับสมัคร
6510ส่วนอาคารสถานที่วิศวกร (สิ่งแวดล้อม)1รับสมัคร
6509สำนักวิชาแพทยศาสตร์นักวิชาการ (พยาธิวิทยา)1รับสมัคร
6508ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจร
แห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
เภสัชกร1รับสมัคร
6507ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเจ้าหน้าที่บริหารรับสมัคร
6506หน่วยตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่บริหาร1สอบคัดเลือก
6505สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เจ้าหน้าที่บริหาร1สอบคัดเลือก
6504ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาพนักงานธุรการ1รับสมัคร
6503สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์1สอบสัมภาษณ์
6502สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
นักเทคโนโลยีการศึกษา
(งานทดสอบระบบนวัตกรรมการเรียนรู้)
1สอบสัมภาษณ์
6501สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
นักเทคโนโลยีการศึกษา
(งานพัฒนาและสื่อสารการศึกษาสมัยใหม่)
1สอบสัมภาษณ์
6436โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงรายพนักงานนวด (ลูกจ้างชั่วคราว)1รับสมัคร
6435ส่วนการเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่บริหาร1สอบสัมภาษณ์
6407ส่วนอาคารสถานที่ผู้ช่วยช่าง (งานโยธา-สถาปัตย์)
(ลูกจ้างชั่วคราว)
2รับสมัคร
6338ส่วนอาคารสถานที่ผู้ช่วยช่าง (งานศิลป์) (ลูกจ้างชั่วคราว)1รับสมัคร

2. การสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์  https://hr.mfu.ac.th/jobmfu                 

2.2 เลือก "ลงชื่อเข้าใช้" เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่                  

2.3 เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว"  เพื่อ กรอกใบสมัคร พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป                  

2.4 เข้าสู่หน้าประกาศรับสมัคร เลือกประกาศรับสมัครพนักงาน                   

2.5 เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร                   

2.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานทางเว็บไซต์และระบบรับสมัครงานออนไลน์ ผู้สมัครสามารถทราบข่าวสาร,
กำหนดการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยผู้สมัครจะต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบทุกครั้ง   

* หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครตำแหน่งที่ต้องการได้โดยกดเลือกที่ชื่อตำแหน่งตามข้อ 1

 

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 110923 ครั้ง