รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

16 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดตำแหน่ง

รหัสตำแหน่งหน่วยงานตำแหน่งจำนวนอัตราสถานะ
6262ส่วนนโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหาร1สอบข้อเขียน
6261ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนงาน (เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ)1สอบข้อเขียน
6260สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเจ้าหน้าที่บริหาร1สอบข้อเขียน
6259ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์1รับสมัคร
6258สถาบันชาและกาแฟพนักงานธุรการ1สอบสัมภาษณ์
6257สำนักงานบัณฑิตศึกษาเจ้าหน้าที่บริหาร1สอบสัมภาษณ์
6256ส่วนอาคารสถานที่ช่างเทคนิค (เครื่องกลปรับอากาศ)1สอบข้อเขียน
6255ส่วนอาคารสถานที่วิศวกร (ไฟฟ้า)1สอบข้อเขียน
6254หน่วยตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่บริหาร1สอบสัมภาษณ์
6253สำนักวิชาศิลปศาสตร์เจ้าหน้าที่บริหาร (ลูกจ้างชั่วคราว)1สอบสัมภาษณ์
6251ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)1สอบสัมภาษณ์
6250ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือ
และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา1สอบสัมภาษณ์

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 16618 ครั้ง