รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดตำแหน่ง

รหัสตำแหน่งหน่วยงานตำแหน่งจำนวนอัตราสถานะ
6563สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์นักเทคโนโลยีการศึกษา1รับสมัคร
6562โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาราชา
พนักงานขับรถ (ลูกจ้างชั่วคราว)1รับสมัคร
6561ส่วนอาคารสถานที่วิศวกร (สิ่งแวดล้อม)1รับสมัคร
6560ส่วนอาคารสถานที่ผู้ช่วยช่าง (งานศิลป์) (ลูกจ้างชั่วคราว)1รับสมัคร
6559สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเจ้าหน้าที่บริหาร1รับสมัคร
6558โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงรายผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (ลูกจ้างชั่วคราว)2รับสมัคร
6557สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
นักเทคโนโลยีการศึกษา1สอบข้อเขียน
และสอบปฏิบัติ
6556สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (ลูกจ้างชั่วคราว)1สอบข้อเขียน
สอบปฏิบัติ
และสอบสัมภาษณ์
6555สำนักวิชาการจัดการเจ้าหน้าที่บริหาร1รับสมัคร
6554สถาบันชาและกาแฟนักวิทยาศาสตร์1รับสมัคร
6553โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงรายพยาบาล2สอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์
6552สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
นักเทคโนโลยีการศึกษา1

สอบข้อเขียน
และสอบปฏิบัติ

6551ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรม
เจ้าหน้าที่บริหาร1สอบคัดเลือก
6550ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเจ้าหน้าที่บริหาร1สอบคัดเลือก
6549หน่วยตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่บริหาร1สอบคัดเลือก
6548สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เจ้าหน้าที่บริหาร1สอบสัมภาษณ์
6547สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เจ้าหน้าที่บริหาร1สอบสัมภาษณ์
6546ส่วนอาคารสถานที่ช่างเทคนิค
(เครื่องกลปรับอากาศ)
1สอบคัดเลือก
6545ส่วนอาคารสถานที่คนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)1สอบสัมภาษณ์
6544สำนักวิชาแพทยศาสตร์เจ้าหน้าที่บริหาร2สอบสัมภาษณ์
6543ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจร
แห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
พนักงานบริการ (เวรเปล) (ลูกจ้างชั่วคราว)1สอบสัมภาษณ์
6542ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจร
แห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
พนักงานบริการ (ลูกจ้างชั่วคราว)1สอบสัมภาษณ์
6541ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจร
แห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
พนักงานบริการ (ห้องปฏิบัติการ) (ลูกจ้างชั่วคราว)1สอบสัมภาษณ์
6540ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจร
แห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ช่างเทคนิค1สอบสัมภาษณ์
6539ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจร
แห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
เจ้าหน้าที่บริหาร1สอบสัมภาษณ์
6538ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจร
แห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
นักรังสีเทคนิค1สอบสัมภาษณ์
6537สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการนักวิชาการกายภาพบำบัด1สอบข้อเขียน
และสอบปฏิบัติ
6536สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
นักเทคโนโลยีการศึกษา1สอบสัมภาษณ์
6535ศูนย์บริการวิชาการเจ้าหน้าที่บริหาร1ประกาศผล
การคัดเลือก
6533ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาพนักงานธุรการ1ประกาศผล
การคัดเลือก
6532ส่วนพัฒนานักศึกษาผู้ช่วยช่าง (ลูกจ้างชั่วคราว)2รับสมัคร
6518ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักวิทยาศาสตร์
(วิเคราะห์ทดสอบทางกายภาพ)
1ประกาศผล
การคัดเลือก
6517ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักวิทยาศาสตร์
(วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
1ประกาศผล
การคัดเลือก
6516โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงรายพนักงานนวด (ลูกจ้างชั่วคราว)1รับสมัคร
6512โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงรายผู้ช่วยพยาบาล1รับสมัคร
6508ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจร
แห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
เภสัชกร1สอบสัมภาษณ์
6507ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเจ้าหน้าที่บริหารประกาศผล
การคัดเลือก

2. การสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์  https://hr.mfu.ac.th/jobmfu                 

2.2 เลือก "ลงชื่อเข้าใช้" เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่                  

2.3 เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว"  เพื่อ กรอกใบสมัคร พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป                  

2.4 เข้าสู่หน้าประกาศรับสมัคร เลือกประกาศรับสมัครพนักงาน                   

2.5 เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร                   

2.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานทางเว็บไซต์และระบบรับสมัครงานออนไลน์ ผู้สมัครสามารถทราบข่าวสาร,
กำหนดการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยผู้สมัครจะต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบทุกครั้ง   

* หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครตำแหน่งที่ต้องการได้โดยกดเลือกที่ชื่อตำแหน่งตามข้อ 1

 

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 136152 ครั้ง