รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดตำแหน่ง

รหัสตำแหน่งหน่วยงานตำแหน่งจำนวนอัตราสถานะ
6614โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงรายผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (ลูกจ้างชั่วคราว)1รับสมัคร
6613ส่วนอาคารสถานที่ผู้ช่วยช่าง (งานระบบไฟฟ้า)
(ลูกจ้างชั่วคราว)
1รับสมัคร
6612หน่วยตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่บริหาร1รับสมัคร
6611ส่วนอาคารสถานที่คนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)1รับสมัคร
6610ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักวิทยาศาสตร์1สอบข้อเขียน
6609ส่วนอาคารสถานที่ผู้ช่วยช่าง (งานศิลป์) (ลูกจ้างชั่วคราว)1รับสมัคร
6608ส่วนพัฒนานักศึกษาเจ้าหน้าที่บริหาร1สอบข้อเขียน
6607สถาบันชาและกาแฟนักวิทยาศาสตร์1รับสมัคร
6606สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
เจ้าหน้าที่บริหาร1สอบข้อเขียน
6605ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหาร1สอบสัมภาษณ์
6604ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจร
แห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (ลูกจ้างชั่วคราว)2สอบข้อเขียน
6603ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจร
แห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
พนักงานบริการ (ลูกจ้างชั่วคราว)1สอบข้อเขียน
6602ส่วนบริหารงานวิจัยเจ้าหน้าที่บริหาร1สอบสัมภาษณ์
6601ส่วนบริหารงานวิจัยเจ้าหน้าที่บริหาร
(วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา)
1สอบสัมภาษณ์
6574ส่วนอาคารสถานที่ผู้ช่วยช่าง (งานเครื่องกลปรับอากาศ)
(ลูกจ้างชั่วคราว)
1รับสมัคร
6573ส่วนอาคารสถานที่คนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)1ประกาศผล
การคัดเลือก
6572หน่วยตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่บริหาร1ประกาศผล
การคัดเลือก
6571ศูนย์บริการวิชาการช่างเทคนิค1ประกาศผล
การคัดเลือก
6570สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
นักเทคโนโลยีการศึกษา1ประกาศผล
การคัดเลือก
6569ศูนย์บริการวิชาการพนักงานธุรการ1ประกาศผล
การคัดเลือก
6566โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาราชา
นักวิทยาศาสตร์1สอบสัมภาษณ์
6561ส่วนอาคารสถานที่วิศวกร (สิ่งแวดล้อม)1รับสมัคร
6550ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเจ้าหน้าที่บริหาร1ประกาศผล
การคัดเลือก
6532ส่วนพัฒนานักศึกษาผู้ช่วยช่าง (ลูกจ้างชั่วคราว)2รับสมัคร
6516โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงรายพนักงานนวด (ลูกจ้างชั่วคราว)1รับสมัคร
6512โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงรายผู้ช่วยพยาบาล1รับสมัคร

2. การสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์  https://hr.mfu.ac.th/jobmfu                 

2.2 เลือก "ลงชื่อเข้าใช้" เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่                  

2.3 เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว"  เพื่อ กรอกใบสมัคร พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป                  

2.4 เข้าสู่หน้าประกาศรับสมัคร เลือกประกาศรับสมัครพนักงาน                   

2.5 เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร                   

2.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานทางเว็บไซต์และระบบรับสมัครงานออนไลน์ ผู้สมัครสามารถทราบข่าวสาร,
กำหนดการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยผู้สมัครจะต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบทุกครั้ง   

* หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครตำแหน่งที่ต้องการได้โดยกดเลือกที่ชื่อตำแหน่งตามข้อ 1

 

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 153817 ครั้ง