รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

18 มกราคม พ.ศ. 2564

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดตำแหน่ง

รหัสตำแหน่งหน่วยงานตำแหน่งจำนวนอัตราสถานะ
6413ส่วนอาคารสถานที่ช่างเทคนิค (งานออกแบบผังแม่บท)1รับสมัคร
6412ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพนักงานขับรถ (ลูกจ้างชั่วคราว)1รับสมัคร
6411โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพนักงานบริการ (ลูกจ้างชั่วคราว)1สอบข้อเขียน
6410ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเจ้าหน้าที่บริหาร1รับสมัคร
6409สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
(ปฏิบัติงานประจำสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัย
และฟื้นฟูสุขภาพ กรุงเทพมหานคร)
เจ้าหน้าที่บริหาร1สอบข้อเขียน
6408ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)1สอบข้อเขียน
6407ส่วนอาคารสถานที่ผู้ช่วยช่าง (งานโยธา-สถาปัตย์)
(ลูกจ้างชั่วคราว)
1รับสมัคร
6406สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้เจ้าหน้าที่บริหาร (ลูกจ้างชั่วคราว)1สอบสัมภาษณ์
6405ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักวิทยาศาสตร์1รับสมัคร
6404ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือ
และอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (ลูกจ้างชั่วคราว)1สอบสัมภาษณ์
6403ส่วนการเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่บริหาร2สอบสัมภาษณ์
6402ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์1สอบสัมภาษณ์
6359ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาบรรณารักษ์1ประกาศผล
การคัดเลือก
6354ส่วนอาคารสถานที่ช่างเทคนิค (งานออกแบบผังแม่บท)1สอบข้อเขียน
6338ส่วนอาคารสถานที่ผู้ช่วยช่าง (งานศิลป์) (ลูกจ้างชั่วคราว)1รับสมัคร
6331โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
เจ้าหน้าที่บริหาร1รับสมัคร
6330ส่วนพัฒนานักศึกษาเจ้าหน้าที่บริหาร (งานทุนการศึกษา)1รับสมัคร
6329ส่วนพัฒนานักศึกษาเจ้าหน้าที่บริหาร (งานกิจกรรมนักศึกษา)1รับสมัคร
6320สำนักวิชาแพทยศาสตร์คนงาน (เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ)1รับสมัคร

2. การสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชาการ  ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์  https://hr.mfu.ac.th/jobmfu                 

2.2 เลือก "ลงชื่อเข้าใช้" เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่                  

2.3 เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว"  เพื่อ กรอกใบสมัคร พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป                  

2.4 เข้าสู่หน้าประกาศรับสมัคร เลือกประกาศรับสมัครพนักงาน                   

2.5 เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร                   

2.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานทางเว็บไซต์และระบบรับสมัครงานออนไลน์ ผู้สมัครสามารถทราบข่าวสาร,
กำหนดการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยผู้สมัครจะต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบทุกครั้ง   

* หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครตำแหน่งที่ต้องการได้โดยกดเลือกที่ชื่อตำแหน่งตามข้อ 1

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Email : paijittra.jin@remove-thismfu.ac.th

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 73334 ครั้ง