มฟล.- สนามบินนานาชาติอินชอน ลงนามความร่วมมือพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมการบิน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ Mr. Dong-hwa Shin Director of Global Training Team จากสนามบินนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนสำหรับอุตสาหกรรมการบิน โดยเริ่มเปิดให้มีการเรียนการสอนครั้งแรกตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว กระทั่งปัจจุบันเปิดสอนทั้งหมดใน 3 สาขาสำคัญที่เกี่ยวข้อง คือ งานบริการการบิน (Aviation Services) ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน (Aviation Logistics Business) การปฏิบัติการทางการบิน (Aviation Operations) โดยความร่วมมือนี้เป็นการร่วมกันพัฒนากำลังคน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานที่สนามบินอินชอน และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดการธุรกิจการบินเพื่อตอบสนองความต้องการในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมการบิน

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 77 ครั้ง