มฟล. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานในยุคดิจิทัล ให้แก่นักศึกษาเตรียมฝึกงาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปทำการฝึกปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2562 และ 2563 โดยได้รับเกียรติจาก คุณศิริพร ไชยสุต ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เชฟรอนเอเชียแปซิฟิกสำรวจและผลิต จำกัด มาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมก่อนการทำงานในยุคดิจิทัล” เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

     คุณศิริพร ไชยสุต ได้ให้ข้อคิดแก่นักศึกษาเตรียมฝึกงาน มฟล. ความตอนหนึ่งว่า ในฐานะผู้สัมภาษณ์งาน สิ่งที่กลัวที่สุดก็คือการเลือกคนผิด เพราะคนที่มาสมัครงานเราจะรู้จักเขาแค่ในประวัติไม่กี่หน้า เมื่อมาสัมภาษณ์เราก็มีโอกาสคุยกับเขาแค่ไม่กี่ชั่วโมง เพราะฉะนั้นใบสมัครขอฝึกงานหรือสมัครเข้าทำงานมีความสำคัญมาก ต้องมีความชัดเจน กระชับ มีความน่าสนใจ ที่สำคัญคือคุณสมบัติที่เราบอกไปต้องเป็นสิ่งที่เราทำได้จริง

      “เรื่องที่นักศึกษาหลายคนอยากรู้มากอย่างหนึ่ง ก็คือสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน ทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ก่อนอื่นต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่เราชอบจริงๆ คืออะไร อย่าไปทำตามคนอื่น และบุคคลที่องค์กรต้องการคือคนแบบไหน ก่อนสมัครงานหรือก่อนไปสัมภาษณ์งานต้องทำการบ้านเกี่ยวกับองค์กรนั้นๆ ให้ดี ว่าเขาทำเกี่ยวกับอะไร มีกลไกในองค์กรอย่างไร เมื่อไปสัมภาษณ์งานเราต้องสามารถนำเสนอตัวเองได้ว่าเรามีจุดเด่นอย่างไร จะเข้าไปทำประโยชน์ให้องค์กรเขาได้อย่างไร และคำถามที่มักจะพบบ่อยก็คือ เรามองตัวเองในอีก 5 ปี หรือ 10 ปีข้างหน้าอย่างไร หรือฝึกงานเสร็จแล้วอยากจะทำอะไร มองเห็นตัวเองในอนาคตเป็นอย่างไร”

     “นอกจากเรื่องความรู้ความสามารถแล้ว อีกสิ่งสำคัญก็คือ EQ หรือการปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น อย่ามั่นใจตัวเองเกินไปจนไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ เด็กไทยเรียนหนักกว่าหลายประเทศ ความรู้แน่นแต่มีปัญหาการนำเอาความรู้มาประยุกต์ใช้ ในยุคนี้เราต้องมีความรู้เรื่อง AI คือการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน หลายอย่างที่ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีมาใช้แทนคน แต่ไม่ใช่ทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเราต้องเท่าทันเทคโนโลยี เราต้องพัฒนะทักษะที่จำเป็นให้ตนเอง โดยเฉพาะ soft skill ที่มีความจำเป็นในการทำงาน ทั้งการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การปรับตัว หรือแม้แต่ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ”

      “ในปัจจุบันการแข่งขันในตลาดแรงงานไม่ใช่แค่คนในประเทศ แต่ยังมีคนในภูมิภาค คนต่างชาติ การแข่งขันเกิดขึ้นทั่วโลก การสร้างทักษะใหม่ๆ จำเป็นต่อการทำงาน ไม่มีองค์กรใดที่สมบูรณ์แบบ ไม่มีองค์กรใดที่ไม่มีปัญหา ในองค์กรมีทั้งคนดีและคนที่จ้องเอาเปรียบ สิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานก็คือการทำงานแบบมือชาชีพ คือสามารถทำงานได้กับคนทุกประเภท ทำงานได้ในทุกสถานการณ์ สิ่งนี้จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการทำงาน”

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 907 ครั้ง
ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา