ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน แนวคิดและต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางด้านอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขัน Idea to Products การนำเสนอแนวคิดและต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางด้านอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

- ทีมละ 2-3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน (ไม่จำกัดสถาบัน/สาขาวิชา)

 

คุณสมบัติผลงานที่ส่งเข้าร่วม

- เป็นไอเดียที่ผลิตได้จริงจากข้าว ชา กาแฟ และผลิตภัณฑ์อาหารอื่น

- กรอกรายละเอียดในใบสมัครและจัดทำคลิปนำเสนอไอเดีย/ความคิด ความยาวไม่เกิน 5 นาที

- หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายแล้ว ต้องได้รับอนุญาติจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

- ไม่เป็นผลงานลอกเลียนแบบ หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

 

สมัครตั้งแต่วันนี้ - 7 มิถุนายน 2560

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

โทร. 0-8362-1199-1 โทรสาร 0-5391-7004

E-mail: atikant.sut@gmail.com

หรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน

 

เอกสารสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน Idea to Product (I2P)

รายละเอียดการแข่งขัน Idea to Product (I2P)

หนังสือยินยอมให้นำผลิตภัณฑ์ร่วมแข่งขัน

แบบฟอร์มการแข่งขัน Idea to Product (I2P)

  • 1389 ครั้ง